Advokatbyrån Linderholm är inriktad på att företräda brottsoffer som målsägandebiträde samt att företräda personer som misstänks för brott som offentlig försvarare. Byrån är specialiserad på skadestånd i brottmål och hjälper dig genom hela brottmålsprocessen. Byrån antar även uppdrag som offentligt biträde i asylärenden, privat försvarare, ombud i migrationsärenden samt familjerättsärenden.

Byrån antar uppdrag som målsägandebiträde och offentlig försvarare i hela Sverige.
Kontakta oss, vi hjälper dig.