Advokat Gustaf Linderholm har arbetat på advokatbyrå sedan 2011 med särskild inriktning mot målsägandebiträdesuppdrag. Han har omfattande erfarenhet av att biträda brottsoffer i egenskap av målsägandebiträde i alla typer av ärenden samt som särskild företrädare för barn. Han är specialiserad på att hjälpa brottsoffer som utsatts för rån och våldsbrott.

Advokat Gustaf Linderholm åtar sig uppdrag som:

  • Målsägandebiträde i samtliga typer av ärenden där klienten önskar ett målsägandebiträde.
  • Särskild företrädare för barn.
  • Offentlig försvarare.
  • Privat försvarare.
  • Offentligt biträde i asylärenden.
  • Ombud i migrationsärenden.
  • Ombud i familjerättsärenden.
  • Övriga ärendetyper efter överenskommelse.

Kontaktuppgifter

Mobiltelefon: 076-876 56 19
Epost: Gustaf.Linderholm@målsägandebiträde.se
Alternativ epost: Gustaf.Linderholm@linderholmlaw.se


SA-L-1-FRG