Övriga uppdrag

Andra typer av uppdrag kan antas efter överenskommelse.


Särskild företrädare för barn

Om ett barn har blivit utsatt för ett brott så kan en särskild företrädare för barnet utses. En särskild företrädare för barn utses av tingsrätten efter begäran från åklagare. En särskild företrädare utses under förundersökning om det finns risk för att barnets ordinarie vårdnadshavare inte kommer att tillvarata barnets intressen vid en eventuell rättegång. I praktiken är det vanligast att en särskild företrädare utses när någon nära anhörig till barnet misstänks för brott. Företrädaren är i normalfallet advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. Företrädarens uppgift är:

  • Att överta vårdnadshavarens ansvar i de delar som berör förundersökning och eventuell rättegång.
  • Att ge polisen tillstånd att förhöra barnet om detta kan ske på lämpligt sätt.
  • Att bestämma om barnet skall genomgå läkarundersökning om detta behövs för att utreda om barnet har utsatts för övergrepp.
  • Att föra barnets talan vid rättegång och yrka att den tilltalade skall betala skadestånd till barnet.

Därutöver omfattar den särskilda företrädarens uppgifter att hjälpa och stödja barnet på samma sätt som ett målsägandebiträde.